Ugalj je gorivi sediment. Sastoji se pretežno od ostataka, odnosno produkta raspada biljaka, a nastao je od tresetišta iz daleke prošlosti. Proces pougljenjivanja ostvaruje se postepenim povećavanjem relativnog sadržaja ugljenika (C) uz istovremeno smanjivanje relativnog sadržaja kiseonika (O2), azota (N2), vodonika (H2). Dešava se niz sukcesivnih pretvaranja: biljni ostaci i drvo – treset – lignit – mrki ugalj – kameni ugalj. Ugalj je konvencionalni, neobnovljivi izvor energije.

Naziv artikla: Ruski ugalj

Šifra artikla: 28

Granulacija: Komad/Kocka

Donja toplotna moć: 24000

Cena bez PDV-a: 20.160,00

Cena sa PDV-om: 24.192,00